Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Følg genstandens læringsspor – fra praksisfælleskab til livsfællesskab

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sara Hanghøj

Journal: Techne Series : Research in Sloyd Education and Craft Science A
ISSN 1238-9501

Volume: 18;
Issue: 1;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
I undervisnings- og læringssituationer indenfor praktisk-musisk-kunstneriske fag spiller genstande en stor rolle. De kan både være mål og midler i undervisningen, og de kan indgå som redskaber og materialer eller som håndværksprodukter i forskellige stadier af en tilblivelsesproces. Det er dels de læringsmæssige spor efter det færdige håndværksprodukt, der har denne artikels interesse, og dels de metodiske redskaber med hvilke sporene kan forfølges, der er i fokus. Set i et historisk perspektiv må det formodes at et sådant artefakt, fx en håndvævet sofapude, efterlader sig spor i nutiden af de idealer og den læringsmæssige sammenhæng, der blev bestemmende for dets udformning og brug.Artiklen går kun ind i dele af den nævnte undersøgelses metode og resultater, men ser samtidig også tilbage på et stykke forskningsarbejde, og det er derfor vigtigt at pointere, at afsnittet Resultatbeskrivning i denne artikel ikke fokuserer på de over-ordnede og samlede resultater af den nævnte undersøgelse, men fremhæver nogle få, samt at afsnittet Reflektion ikke reflekterer over den nævnte undersøgelses resultater, men istedet reflekterer over metodeanvendelsen i undersøgelsen. Det er med andre ord en retrospektiv metodekritisk artikel, som læseren kaster sig ud i. Søkord: metod, sløjd, artefakt, læringssituationer, kulturanalysURN:NBN:no-29969
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?