Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Fonts bibliogràfiques per a l'estudi de l'educació física i l'esport a Catalunya (1856-1975)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Lluïsa Berasategui Dolcet

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 35;
Start page: 169;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
En aquest article s’analitzen les diferents fonts (repertoris de premsa, catàlegs de biblioteques, bibliografies especialitzades, etc.) que poden ser d’utilitat per a l’estudi de l’educació física i l’esport a Catalunya durant l’època contemporània. En aquest context, es detalla la història de la biblioteca del gimnàs Colón: adquirida el 1937 per la Generalitat de Catalunya, amb el franquisme va ser traslladada dos anys després a Madrid, i avui una part encara forma part del fons de la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (antic INEF) d’aquella ciutat. Igualment, es revisa la planificació bibliotecària i editorial de les institucions catalanes envers l’esport durant el període de la Mancomunitat (1918-1923) i de la Generalitat republicana (1931-1939). Per últim, es dóna notícia d’un cas de col·leccionisme privat com és la Biblioteca esportiva Samaranch.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions