Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Forklarende journalistik – aflyst eller oplyst

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Flemming Svith

Journal: Journalistica : Tidskrift för Forskning i Journalistik
ISSN 1901-6220

Volume: 4;
Issue: 1;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
Forklarende journalistik er underbelyst. Samtidig fremstår det væ-sentligste bidrag fra James Carey problematisk, fordi han blandersin egen forklarende praksis med journalistikkens. Tilgangen til jour-nalisters forklarende praksis kompliceres af, at forklaringerne bådekan være eksplicitte og implicitte. For at forankre den forklarendepraksis i den journalistiske tekst foreslår jeg en definition og ti sprog-lige forklaringsformer som analyseredskab. Når journalisters for-klarende praksis ses i feltperspektiv, fremstår den som beskyttelseaf journalist og medie mod ekstern kritik eller som profilering af jour-nalist og medie i konkurrence med andre aktører. Hovedpåstandener, at den forklarende praksis skaber tre forklarende genrer på tværsaf medier og emner. Konklusionen er, at belysningen af forklarendejournalistik vil have konsekvenser for opfattelsen af journalistersidentitet, rolle og autonomi. Konsekvenser, som endnu mangler, atblive undersøgt empirisk.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?