Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Förord till den svenska översättningen av Gabriel Naudé:s Advis pour dresser une Bibliotèque - Råd för upprättandet av ett bibliotek

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hansson, Joacim

Journal: Svensk Biblioteksforskning
ISSN 0284-4354

Volume: 15;
Issue: 3;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Gabriel Naudé | library history | library organisation

ABSTRACT
Bibliotekshistorien rymmer ett antal urkunder som påverkat bibliotekens och bibliotekarieyrkets samtid och framtid. Förordet till Konrad Gesners Bibliotheca Universalis från 1545 är en sådan. Anthony Panizzis 91 katalogiseringsregler från 1839 och Melvil Deweys banbrytande klassifikationssystem från 1876 är två andra. I Sverige skulle Valfrid Palmgrens Bibliotek och folkuppfostran från 1909 kunna nämnas. Innehållet i dessa skrifter har alla på olika sätt anpassat bibliotekarieyrket och synen på bibliotekens funktioner till den samtid de tillkommit i, men inte bara det, de utövar också, direkt eller indirekt, ett inflytande på dagens biblioteksverksamhet. Gabriel Naudés lilla skrift Advis pour dresser une bibliothèque, tryckt i sin första upplaga 1627 tillhör denna illustra kategori urkunder. När nu Naudékännaren och biblioteksforskaren Bertil Jansson presenterar den på svenska är det därför en händelse att notera

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program