Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Forståelse av kvantitativ helseforskning - en introduksjon og oversikt

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sigrunn Drageset | Sidsel Ellingsen

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 5;
Issue: 2;
Start page: 100;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Helseforskning | vitenskapsteoretiske perspektiv | kvantitativ design | kvantitativ metode

ABSTRACT
Denne artikkelen gir en kort oversikt over ulike kvantitativ perspektiver, design, metoder og begreper som er relevant i helseforskning. Grunnleggende metodekunnskap er nødvendig både for å kunne forstå, vurdere nytten av og kunne anvende forskningsresultater i praksis.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?