Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Fotografia na rynku aukcyjnym w Polsce

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bednarek, Anna

Journal: RIHA Journal
ISSN 2190-3328

Start page: 0053;
Date: 2012;
Original page

Keywords: rynek sztuki | aukcje | fotografia | art market | auctions | photography

ABSTRACT
W artykule podjęta została analiza stanu aukcyjnego rynku fotografii w Polsce w oparciu o wyniki sprzedaży z okresu od pierwszej aukcji fotografii (1996) do końca 2011 roku. Dane te pozwalają czytelnikowi na zapoznanie się z rozmiarami tego rynku (obrót, liczba sprzedanych obiektów), charakterystyką nabywanych obiektów (rekordy cenowe, średnie ceny, popularni twórcy i okresy) oraz z trudnościami, które można napotkać podczas badania tego zjawiska. W podsumowaniu znalazły się przewidywania dotyczące dalszego rozwoju rynku.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?