Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE FOUNDER OF CONTEMPORARY KAZAKH LITERATURE IBIRAY ALTINSARIN - HIS LIFE AND WORKS
ÇAĞDAŞ KAZAK EDEBİYATININ KURUCUSU IBIRAY ALTINSARİN- HAYATI VE ESERLERİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ekrem AYAN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 511;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Ibıray Altınsarin | Kazakh Literature | Kırgızskaya Hrestomatiya Ibıray Altınsarin | Kazak Edebiyatı | Kırgızskaya Hrestomatiya

ABSTRACT
In the first section of this article, the life story of Ibiray Altınsarin, who is known to have begun the first studies on the contemporary literature of Kazaks, and in the second section, his works have been examined. Besides, the educational activities of Russians in the second half of the 19 th century, including the period of writer’s lifetime, are explained. The works, rendered by the writer, constitute the first examples of Kazakh Literature written in cyrillic. Moreover, not only his work written in Arabic but also his works in Russian have been described in detail. Bu makalenin ilk bölümünde Çağdaş Kazak Edebiyatının kurucusu olarak tanınan Ibıray Altınsarin’in hayat hikâyesi ikinci bölümünde ise, eserleri incelenmiştir. Ayrıca yazarın yaşadığı dönemi içine alan, 19. yy’ın ikinci yarısında Rusların yapmış olduğu eğitim faaliyetlerine de değinilmiştir. Yazarın vermiş olduğu eserler yazılı Kazak Edebiyatının Kiril alfabesi ile yazılmış ilk örneklerini teşkil etmektedir. Bunun yanında Arap alfabesi ile yazılmış Kazakça eseri ve Rusça yazılmış eserleri hakkında açıklamalı bilgiler verilmiştir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions