Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Fouten tellen. De invloed van de dichtheid van dt-fouten op de lezerswaardering

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Frank Jansen | Ellen de Roo

Journal: Neerlandistiek.nl
ISSN 1567-6633

Volume: 2012;
Start page: 1;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
In dit artikel wordt de vraag beantwoord of er een relatie bestaat tussen het aantal taalfouten in een tekst en de opvattingen van lezers over die tekst. Dat gebeurt aan de hand van de resultaten van twee experimenten met een gemeentefolder met 0, 4 en 8 dt-fouten. Uit het eerste experiment blijkt dat de spelfouten geen invloed hebben op de lezerswaardering. In het tweede experiment, waarin de proefpersonen meer gestimuleerd werden grondig te lezen, komen wel verschillen naar voren. Hoewel vrijwel alle proefpersonen spelfouten in teksten afwijzen, mist een belangrijk deel van hen de toepassingskennis om de spelfouten als zodanig te onderkennen. Zij die wel over deze kennis beschikken, waarderen een tekst met spelfouten systematisch lager dan een tekst zonder spelfouten, vooral op waarderingsdimensies die nauw aan de tekst zelf gerelateerd zijn. Lezers die onvoldoende toepassingskennis hebben en ten onrechte denken dat ze een tekst met fouten beoordelen, zijn geneigd deze tekst eveneens lager te waarderen dan een tekst die – alweer alleen in hun opinie - foutloos is. Voor beide groepen geldt dat ze geen onderscheid maken tussen fouten met een lage en een hoge dichtheid.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions