Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Fra "slag i bolledejen" til kontraktjournalistik

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Heidi Jønch-Clausen

Journal: Journalistica : Tidskrift för Forskning i Journalistik
ISSN 1901-6220

Volume: 4;
Issue: 2;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
Hvordan har journalisternes fremstilling af forholdet mellem politiker og vælger udviklet sig? Ud fra en retorisk analyse af den grundlæggende journalistiske antitese politiker versus vælger undersøger og sammenligner forfatteren valgkampsreportager fra Politiken og Berlingske Tidende fra 1968 og 2007. Hun viser, hvordan vælgeren i 1968 blev portrætteret som en stærk og selvstændig aktør, mens han i 2007 er et passivt offer for de onde politikere. Som middel hertil introduceres begrebet kontraktjournalistik, hvor journalisten med en ny type fact-tjek reportage systematisk og eksplicit stiller spørgsmål ved politikernes troværdighed. 
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?