Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Frafald på de videregående uddannelser – hvad ved vi om årsagerne?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Rie Troelsen

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 6;
Issue: 10;
Start page: 37;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Omkring en tredjedel af de studerende på de videregående uddannelser afbryder deres studie – de fleste inden for det første år. Selvom en stor del af afbryderne hurtigt begynder på et andet studie, er tallet alligevel bekymrende og årsag til en række undersøgelser. Artiklen samler 7 danske undersøgelser af årsagerne til frafald på de videregående uddannelser, dels medhenblik på at skabe overblik over hvor og hvordan der inden for de seneste 10 år er blevet foretaget frafaldsundersøgelser, og dels med henblik på at kunne pege områder ud, hvor derfremtidigt er brug for viden og forskning.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?