Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Franjo Rački i Josip Juraj Strossmayer o senjskome biskupu Vjenceslavu Šoiću i kanoniku / znanstveniku Ivanu Črnčiću

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Petar Strčić | Maja Polić

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 12;
Issue: 19;
Start page: 131;
Date: 2008;
Original page

Keywords: Rački | Strossmayer | Šoić | Črnčić | kritika

ABSTRACT
Hrvatsko podneblje XIX. st. u crkvenome, ali i u gospodarskom, a napose u političkome, znanstvenom, kulturnom i umjetničkom pogledu obilježile su dvije snažne ličnosti, dr. Josip Juraj Strossmayer i dr. Franjo Rački. O rezultatima prijateljske i druge suradnje hrvatskih velikana, kanonika, znanstvenika i političara Račkoga te biskupa, političara i mecene Strossmayera veoma je bogata literatura. Njihove međusobne odnose uglavnom otkriva korespondencija, od koje je dio u četiri knjige akademik i sveučilišni profesor F. Šišić objavio od 1928. do 1934. Kapitalna su to vrela za povijest Hrvatske, ali i ostale Europe, s ocjenama brojnih znamenitih ličnosti i inače manje poznatih ljudi. Među njima vrlo otvoreno, dakle, prijateljski i pristrano ima podataka i o senjskome biskupu Vjenceslavu Šoiću te voditelju Svetojeronimskoga zavoda u Rimu, kanoniku, historiografu i slavistu, Ivanu Črnčiću. S iznenađenjem i zadovoljstvom otkrivamo da su obojica velikana, i onaj u Zagrebu i onaj u Đakovu ipak bili i “obični” ljudi.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?