Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GAINING THE CONSCIOUSNESS OF HISTORY AND MORAL VALUES IN CYPRUS TURKISH EDUCATION SYSTEM
KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE TARİH BİLİNCİ VE AHLÂKÎ DEĞERLERİN KAZANDIRILMASI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Soyalp TAMÇELİK

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 2181;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Key Words: Cyprus | Culture | Education of History | Consciousness of History | Textbooks. Kıbrıs | Kültür | Tarih eğitimi | Tarih bilinci | Ders kitapları.

ABSTRACT
In societies history has an important role in gaining and teaching moral values. Since the social and political transformation on April 23, 2003 in Cyprus, all the education programs have started to be updated. The first product of these studies occurred in 2004 and the new programs which were prepared were put into effect by progressive stages. Hereby, the most important feature of the new education program about the history of Cyprus in Turkish Republic of Northern Cyprus is that it is based on the Constructivist Theory. Another important feature is that the ongoing traditional lecture oriented education shift to student oriented education by the realization of the said active education principles. Consequently, while ‘history’ and ‘history education’ was used as war, animosity, hardness, pressure and fanaticism in the past in Turkish Republic of Northern Cyprus, hereafter it turned into the understanding of ‘history for peace’. Toplumlarda, ahlâkî değerlerin kazandırılmasında ya da öğretilmesinde, tarihin önemli bir yeri vardır. 23 Nisan 2003 tarihinde Kıbrıs’ta meydana gelen sosyal ve siyasal transformasyonundan beri, KKTC’de tüm öğretim programları güncelleme sürecine girmiştir. Bu çalışmaların ilk ürünü, 2004 yılında ortaya çıkmış ve hazırlanan yeni programlar, kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Bundan hareketle KKTC’de Kıbrıs tarihi ile ilgili yeni öğretim programlarının en önemli özelliği, Yapılandırmacılık Kuramı’na dayanmasıdır. Bir diğer temel özellik ise söz konusu etkin öğretim ilkeleri yaşama geçirilerek, geçmişten bugüne süregelen gelenekselleşmiş öğretmen merkezli eğitim yerine, öğrenci merkezli eğitim uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla KKTC’de eskiden ‘tarih’ ve ‘tarih eğitimi’; savaş, düşmanlık, katılık, baskı ve bağnazlık şeklinde kullanılırken, bundan sonra ‘barış için tarih’ anlayışına dönüştüğü görülmüştür.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona