Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GEÇ OSMANLIDAN ERKEN CUMHURİYETE İÇ BATI ANADOLU’DA KENTSEL YAPININ DEĞİŞİMİ: MANİSA, AFYON, BURDUR VE ISPARTA KENTLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

ADD TO MY LIST