Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANADOLU’DA MÜSLÜMAN HIRİSTİYAN MÜNASEBETLERİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSLIM AND CHRISTIAN IN ANATOLIA FROM PAST TO NOW

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mustafa YİĞİTOĞLU

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 100;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Anatolia | Islam | Christianity | relationship | dialogue | missionary

ABSTRACT
ÖzetBu çalışma Anadolu’da (Türkiye) Müslüman-Hıristiyan münasebetlerini ve uzun süredir devam eden Avrupa Birliği sürecini incelemektedir.Çünkü bu topraklar, dünya üzerinde dinsel inanışların geçmişten günümüze varlığını devam ettirdiği, inançların ve medeniyetlerin coğrafi özelliği gereği bir mekez konumundadır. Üç bin yıllık geçmişe ve bir çok değere sahiptir. Bu değerlerden en önemlisi Hıristiyanlık ve İslam’dır. Dolayısı ile Müslümanlar (yani Türkler) ile Hıristiyanlar arasında münasebet kaçınılmaz olacaktır.Anahtar Kelimeler: Anadolu, İslam, Hıristiyanlık, Münasebet, Diyalog, MisyonerlikAbstractThis study examines the relationship between Christian and Muslim in Anatolia from past to now.Because Anatolia (Turkey) has become more important country for religious being to sustain in their life in the world from past to now, on account of its geographical location has always been a center for civilizations and believes. As a result of a 3000 years rich background, Anatolia has many important values for many religions. Ancient religions especially Christianity and today Islam (Turks).
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?