Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELİK ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hasan VERGİL | Coşkun KARACA

Journal: Ege Academic Review
ISSN 1303-099X

Volume: 10;
Issue: 4;
Start page: 1207;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Uluslararası sermaye hareketleri | Ekonomik büyüme.

ABSTRACT
1980’lerden sonra yaşanan finansal serbestleşme politikaları nedeniyle uluslararası sermaye hareketlerinde meydana gelen büyük artışlar gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin önemli bir kaynağı olan sermaye birikimini sağlarken, teknik bilgi ve beşeri sermaye gibi büyüme üzerinde önemli etkileri olan dinamikleri de harekete geçirmiştir. Yapılan ampirik çalışmalarda sermaye hareketlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ülkeden ülkeye farklı olabileceği görülmektedir. Bu çalışmada, panel veri test ve tahmin yöntemleri kullanılarak gelişmekte olan ülkelere giren uluslararası sermaye hareketlerinin bu ülkelerin ekonomik büyümesi üzerindeki etkileri 1980–2005 dönemi için analiz edilmiştir. Yapılan tahminler sonucunda, teorik ve ampirik literatürle tutarlı biçimde, doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif bulunurken, kısa vadeli sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi negatif bulunmuştur.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program