Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GENERAL FEATURES OF THE BURSA INDIGENOUS DIALECTS
BURSA YERLİ AĞIZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Süleyman EROĞLU | Şükrü BAŞTÜRK |  Mustafa ULUOCAK | Hatice ŞAHİN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 2046;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Anatolian Dialect | Bursa Indigenous Dialects | Villages of Bursa. Anadolu Ağızları | Bursa Yerli Ağızları | Bursa Köyleri.

ABSTRACT
How important is research which is related to the Anatolian dialects that is one of many well-known. It is one of the well-known topics that researches which are related to Anatolian dialects have major importance. Many of compilation studies has been made in different areas of Anatolian hitherto, general features of language has been propounded, though based on the available material regarding the ethnic composition of the region have been tried to reach conclusions the same situation have not valid to the dialects area of the Bursa. The Bursa region indigenous dialects have not been deal with the dialect studies. Studies about region dialects do not exceed a few limited studies. Thus, as part of "The Bursa Indigenous Dialects Compiled Examining" project which is supported by the Uludag University and launched in 2006 compilation studies about Bursa dialects were initiated. In this article under the project content to set out the compiled and solved texts will be attempted to give general features of the Bursa indigenous dialects. Anadolu ağızlarıyla ilgili araştırmaların ne kadar önemli olduğu çok iyi bilinen konulardan biridir. Bugüne kadar Anadolu'nun değişik bölgelerinde çok sayıda derleme çalışmaları yapılmış, genel dil özellikleri ortaya konmuş, eldeki malzemelerden yola çıkarak bölgelerin etnik yapısıyla ilgili sonuçlara varılmaya çalışılmış olsa da aynı durumun Bursa bölgesi ağızları için geçerli olmadığı ortadadır. Ağız çalışmalarında Bursa bölgesi yerli ağızları ele alınmamıştır. Bölge ağızlarıyla ilgili çalşmalar, dar kapsamlı bir iki yayımı geçmemektedir. Bu eksiklikten hareketle 2006 yılında başlatılan Uludağ Üniversitesi destekli "Bursa Yerli Ağızlarının Derlenip İncelenmesi" adlı proje kapsamında Bursa ağızlarıyla ilgili derleme çalışmaları başlatılmıştır. Bu makalede söz konusu proje kapsamında derlenen ve çözülen metinlerden yola çıkılarak Bursa yerli ağızlarının genel özellikleri verilmeye çalışılacaktır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil