Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Generalisering en differensiëring in die strafregsistematiek

ADD TO MY LIST
 
Author(s): S. Postma

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 24;
Issue: 6;
Start page: 261;
Date: 1957;
Original page

ABSTRACT
Die ordening van die menslike samelewing deur strafregtelike verbods. en gebodsbepalinge het by die meeste volkere reeds in die vroegste stadia van hul ontwikkelingsgang plaasgevind.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program