Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Geneza reumatoidalnego zapalenia stawów a możliwości terapii

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Stefan H. Mackiewicz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 1;
Start page: 1;
Date: 2010;
Original page

Keywords: aktywacja immunologiczna | funkcja komórek i cząsteczek | kontrola farmakologiczna

ABSTRACT
Reumatoidalne zapalenie stawów należy do najbardziejzłożonych pod względem patogenetycznym chorób autoimmunologicznych.Czynniki (czynnik DR-β1) genetyczne i środowiskowestanowią o wrażliwości na chorobę. Nieznany mechanizm indukującypowoduje aktywację układu immunologicznego. Zakreszmian w różnych populacjach komórek i produkcja prozapalnychmediatorów chemicznych stwarza stan pewnego ,,chaosu biologicznego”.Kluczowe znaczenie ma derepresja genów w komórkachi przepływ sygnałów wewnątrz- i międzykomórkowych.Chorobę charakteryzuje bardzo indywidualny przebieg i nieprzewidywalnaodpowiedź na różne metody leczenia. Stosowane lekidziałają plejotropowo (metrotreksat – hamując proliferację aktywowanychkomórek) bądź selektywnie na poszczególne elementyłańcucha patogenetycznego (antycytokiny).
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?