Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GENL MAJ SIR HENRY LUKIN

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J. Brink

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 5;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Robert Henry Lukin | genl William Lukin | Sandhursttoelatingseksamen | RMS Nyanza | Slag van Ulundi | Cape Mounted Riflemen | Tweede Vryheidsoorlog 1899-1902

ABSTRACT
Fulham is 'n voorstad van Londen. Oit is daar waar Henry Timson Lukin op 24 Mei 1860 as die oudste en enigste seun van Robert Henry Lukin gebore is. Alhoewel 'n gekwalifiseerde advokaat wat daarby talle oorsese ekspedisies onderneem het, het Robert Henry nooit gepraktiseer nie en homself eerder aan sy gesin en gemeenskap gewy.' Robert Henry se broer was 'n soldaat en dit was miskien genl William Lukin se loopbaan en militêre onderskeidings wat die jong Harry (sy noemnaam) geprikkel het om ook 'n militêre loopbaan later te kies.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil