Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GERMANOPHILE MOIZ KOHEN’S, OR AS HE NAMED HIMSELF, TEKIN ALP’S ADMIRATION OF GERMAN CULTURE / GERMANY
BİR GERMANOFİL OLARAK MOİZ KOHEN’İN VEYA KENDİ İSİMLENDİRMESİYLE TEKİN ALP’İN ALMAN HAYRANLIĞI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nurettin GEMİCİ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1253;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Tekinalp | Westernization | The german influence in Turkey Tekin Alp | Batılılaşma | Türkiye’de Alman etkisi

ABSTRACT
With westernization and increased bigotry reaching the level of western countries, it manifested itself in each area differently, with the Tanzimat the progress (westernization) became faster. The schools were no longer employed by members of the military, but ordinary citizens, who also became teachers after academics were employed. The author whose real name was Moiz Kohen, but known as Munis Tekinalp, esearched the adoption of a German teaching system at he Darülfünun and Turkish militaries. He researched the way of life of German students, scientists, and military personnel; his results were discussed in two different cience magazine articles. These articles covered the way of life of the students and military personnel, detailing every aspect, right down to the nuts & bolts (nitty gritty....slang) of their lives, literally. Batılılaşma ve batılı ülkelerin düzeyine erişmek için gösterilen efor her dönemde başka bir ifade biçimi göstermişti. Tanzimat’la birlikte bu gayretler daha da hızlandı. Artık askeri uzmanların yerine okullarda çalıştırılmak üzere öğretmenler gelmeye başlamıştı. Bunları daha sonra mürebbiyeler ve üniversitelerde görevli öğretim görevlileri takip etti. Asıl ismi Moiz Kohen olan fakat daha çok müstear adı olan Munis Tekin Alp Alman modelini Türkiye’de kabul görmesi için Alman öğrencileri, ilim adamları ve askeri personelin hayat tarzlarını Darülfünun’a ve Türk ordusuna uyarlamak için Bilgi mecmuasında iki makalede araştırmıştı. Bu makalelerde Alman öğrencilerinin ve askeri personelin hayatları ve günlük yaşayışlarının en küçük ayrıntılarına kadar basit ve yalın bir anlatımla kaleme almıştır. Tekin Alp’in bu dönemsel değişimlerini içine alacak biçimde konu değerlendirilerek Türkiye için aranan model ülke arayışları irdelenmiştir.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona