Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GESLAGSREGISTER VAN DIE FAMILIE BRUWER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): A.E. Van Jaarsveldt

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 10;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: kleinste Hugenote-families in die Republiek van Suid- Afrika | F. M. Williams | Linda Zöllner | Franse Hugenote | Bruére | 'van die heide' | 'Van der Heyden'

ABSTRACT
Die familie Bruwer is een van die kleinste Hugenote-families in die Republiek van Suid- Afrika. Reeds voor die herroeping van die Edik van Nantes in 1685 asook daarna het baie van die Franse Hugenote Frankryk verlaat om elders 'n heenkome te vind. Die verskuiwings het 'n aantal verbuigings van die familienaam te weeg gebring waarvan Bruwer self een is. Die familienaam was oorspronklik Bruére wat 'van die heide' beteken. Bruéres wat hulle in Amerika (New York) gevestig het, het die oorspronklike vorm behou terwyl dit in Suid-Afrika en Nederland na Bruwer en 'Van der Heyden' vervorm is.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program