Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Glazbena škola u Varaždinu kao nositeljica kontinuiteta glazbenog života grada u posljednjem razdoblju svojeg djelovanja (1936.-2008.)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dada Ruža

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 12;
Issue: 19;
Start page: 105;
Date: 2008;
Original page

Keywords: Glazbena škola u Varaždinu | masovnost i izvrsnost | instrumenti | pjevanje i glazbena teorija | klasična i folklorna glazbala | skupno muziciranje | nastavno osoblje | inovativni sadržaji | materijalni i prostorni uvjeti i oprema | profesionalizam | amaterizam i obr

ABSTRACT
Glazbena škola u Varaždinu, od svojeg osnutka 1828. godine, u pet je navrata prekidala s radom te nastavljala, mijenjajući pri tom najrazličitije organizacij ske oblike: od segmenta građanske udruge do ustanove lokalne samouprave te od poduzetničkog udruživanja privatnih učitelja glazbe do statusa državne škole. U posljednjem razdoblju svojeg rada, od 1936. godine, Škola je bila jedinom glazbenom institucijom grada, koja je od tada do danas očuvala kontinuitet, koji je bio narušen u svim drugim glazbenim institucijama, počevši od amaterskih društava pa do profesionalnih orkestralnih i glazbeno-scenskih ansambala. Među osobama, zaslužnim za očuvanje kontinuiteta Škole, ističu se: Marija Šanjek, Krešimir Filić, Anka Stöhr, Otilija Petrony-Kaderžavek, Josip Vrhovski i Marij an Zuber. Segmenti rada, na kojima se temelji očuvanje kontinuiteta, mogu se navesti u deset točaka:1. masovnost u najmlađem uzrastu polaznika2. zastupljenost teoretske i praktičke nastave3. zastupljenost klasičnih i folklornih glazbala4. kvalitetno njegovanje skupnog muziciranja5. briga za razvoj nadarenih učenika6. briga za kvalitetu, obnavljanje i usavršavanje nastavnoga kadra7. obogaćivanje djelatnosti Škole inovativnim sadržajima8. unapređenje materij alnih i prostornih uvjeta te školske opreme9. suradnja s drugim školama, amaterskim udrugama i profesionalnimglazbenicima10. sudjelovanje u javnom kulturnom životu zajednice.Škola danas broji 645 učenika iz grada Varaždina, Varaždinske županije te još nekoliko županija sjeverne Hrvatske, čime uspješno vrši misiju središnje glazbeno-obrazovne ustanove tog dijela države te izvorišta stručnih djelatnika u glazbenom profesionalizmu, amaterizmu i obrazovanju, koji danas uspješno rade širom Hrvatske te u inozemstvu. Sa stalnom sviješću da kontinuitet izrasta iz razvoja, Škola će nastojati ostvariti i svoje buduće ciljeve, među kojima se ističe potreba formiranja središnje školske biblioteke, doprinosa obnovi profesionalnog orkestra i glazbeno-scenskog ansambla, ukinutog 1963., te napredovanja u status visokoškolske ustanove, zacrtanog još u razvojnim planovima iz 1971., kao i sve one ciljeve, koji će iz kreativnih procesa rada Škole tek proizaći.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?