Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Glikokortykosteroidooporność w chorobach limfoproliferacyjnych u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Monika Bulas | Filip Pierlejewski | Wojciech Młynarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 1;
Start page: 57;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: glikokortykosteroidooporność | receptor glikokortykosteroidowy | choroby limfoproliferacyjne

ABSTRACT
Glikokortykosteroidooporność, czyli brak wrażliwości tkanek na steroidy, może występować jako postać wrodzona uogólniona oraz wtórna, spowodowana patologicznym stanem tkanek. W leczeniu chorób limfoproliferacyjnych steroidooporność jest bardzo ważnym czynnikiem prognostycznym. Odpowiedź na leczenie może wiązać się z prawidłową funkcją receptora steroidowego kodowanego przez gen NR3C1. Obserwowany efekt terapeutyczny może zależeć od całkowitej ilości receptora w komórce, jak i występowania różnych izoform receptora o większej lub mniejszej zdolności do aktywacji transkrypcji, czy modyfikacji potran-skrypcyjnych. Prawdopodobnie nie są to wszystkie oddziałujące czynniki. Ważne jest dokładne poznanie występujących między nimi zależności, by w przyszłości móc zoptymalizować leczenie pacjentów z chorobami limfoproliferacyjnymi.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona