Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Godkendelsesfælder i BA-projekt- og specialevejledning

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Thomas Harboe

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 49;
Date: 2007;
Original page

ABSTRACT
Specialevejledningen har længe været et område inden for universitetspædagogikken, der levede bag lukkede døre. Målrettede evalueringer og forskellige undersøgelser inden for de seneste år forsøger at råde bod på dette, og i dag findes der et bedre grundlag for en videnbaseret debat om specialevejledningen. I jagten på ny viden om specialevejledning har jeg gennemlæst 51 klagesager og fandt i dette materiale en udtalt forventning hos de studerende om godkendelse (blåstempling) før aflevering. Jeg vil i denne artikel præsentere tre typiske godkendelsesfælder,som jeg fandt udtrykt i klagesagerne. Fælles for alle tre godkendelsesfælder er, at den endelige bedømmelse spiller en uforholdsmæssig stor rolle gennem hele vejledningsforløbet hos de studerende, og en løsning kan derfor være at adskille vejledning og bedømmelse ved det afsluttende speciale.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?