Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Godot Üzerine Bir Karşılaştırma
A Comparison On Godot Summary

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Halil ADIYAMAN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 1;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Absurd Theatre | Comparative Literature | Godot | Samuel Beckett | Cahit Atay Absürt Tiyatro | Karşılaştırmalı Edebiyat | Godot | Samuel Beckett | Cahit Atay

ABSTRACT
The top works in world literature are composed by the way of imitation or endorsement (zeyl) Samuel Beckett’s absurd theatre “waiting for Godot” is called as incongruous theatres in Turkish Literature. ”Waiting for Godot” which was written by Cahit Atay resembles in many ways when compared about fiction, place, time and characters. In Turkish Literature Ferhan Şensoy also writes about this topic, but Cahit Atay doesn’t change the things about basic fiction. But when looking at the basic difference, Beckett’s work is based on the waiting for Godot, while Atay doesn’t care about the fact of waiting forGodot. For Atay it doesn’t matter you can wait or not, but for BeckettGodot is an important thing to be waited. Godot who is waited to comein any time frightens people. It isn’t clear that who is Godot, what kindof things Godot bring or take away and what kind of character is Godot.For Atay, Godot is figured as a character which carries humanisticfeatures. Even if you can draw the portrait of Godot, Atay’s Godot isalso an abstract character.In the Works which include different facts about places, thecommon place is based on the property of a foreign person. For specialmeaning in two Works which include different cultures and civilizationsplace differs. Atay talks about different thing like concrete?Environment and the matters of our time. About characters, he changesthe names of them but he doesn’t change the mood and the attitudes ofthem. Dünya edebiyatındaki zirve eserler, taklit veya zeyl yoluyla yeniden oluşturulmaktadır. Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken isimli absürt oyunu Türk edebiyatında uyumsuz tiyatro oyunları olarak kaleme alınır. Cahit Atay’ın kaleme aldığı Godot’yu Beklerken kurgu, mekân, zaman ve şahıs kadrosu açısından değerlendirildiğinde birçok unsur bakımından benzerlikler gösterir. Türk edebiyatında Ferhan Şensoy’un da eser verdiği bu alanda, Cahit Atay temel kurguda değişiklik yapmaz. Fakat ayrıntıya baktığımızda Beckett eserini Godot’yu bekleme üzerine kurarken Atay, Godot’yu beklerken çok da gerekli bir unsur olarak ele almaz. Atay’a göre beklense de olur beklenmese de; Beckett’da ise Godot kesinlikle beklenmesi gereken bir unsur olarak ele alınır. Her an gelmesi beklenen Godot etrafa korku salmaktadır. Ne olduğu, ne getireceği, ne götüreceği, nasıl bir tip olduğu belli değildir. Atay’da ise insani özellikler gösteren bir varlık olarak çizilir. Portresi çizilebilen bir varlık olsa da Atay’ın Godot’u da muğlak bir yapı ortaya koyar. Mekân açısından farklı unsurlar içeren eserlerde ortak mekân yabancı bir kişinin mülkü üzerine kuruludur. Özel anlamda ise farklı kültür ve medeniyet unsurlarını içerisinde barındıran iki eserde mekânlar farklılaşır. Atay, betonlaşan çevreye kadar günümüz meselelerine değinir. Şahıs Kadrosunda ise isim değişiklikleri yapılmakla birlikte karakterlerin ruh dünyası ve olaylar karşısındaki tutumu korunmuştur.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions