Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GÖKGÖL CAVE AND ITS TOURISM POTENTIAL
GÖKGÖL MAĞARASI VE TURİZM POTANSİYELİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Vedat KARADENİZ | Şaban ÇELİKOĞLU | Erdal AKPINAR

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1621;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Gökgöl Cave | Zonguldak | cave tourism | karst topography Gökgöl Mağarası | Zonguldak | mağara turizmi | karst topoğrafyası.

ABSTRACT
Gökgöl Cave is over the fifth kilometers of Ankara-Zonguldak highway, at the entrance of Zonguldak. From administrative perspective, the cave is in the boundaries of Erçek neighborhood of Zonguldak city.Gökgöl Cave is a kind of a semi-full active cave in horizontal direction. In the formation of the cave which was developed in Visean aged limestones, not only lithostratigraphic features but also an east and west sided fault has made contribution. The cave, formatted with Pliocene eroded surfaces, whose around were divided by streams, is an underground part of this relief system. At the end of the Pliocene, the cave became visible by being cut of its surface when the Erçek River was buried in its bed. The cave’s total length is 3350 meters and it is formatted with a main gallery and two other branches. Gökgöl Cave, rich in diversity in terms of sedimentary materials, has the most beautiful examples of stalactites, stalagmites, columns, and drop-shaped stone formation. According to official records, the cave which was gained to tourism sector in the year, 2001, has been visited by 217,991 people in the periods 2001 – 2008. If the sufficient introduction of the cave is done, the cave which can make significant contribution of Zonguldak tourism will be very important also in terms of our cave tourism. Gökgöl Mağarası, Ankara-Zonguldak karayolunun Zonguldak girişinde 5. km’de yer almaktadır. İdari bakımdan Zonguldak şehrinin Erçek Mahallesi sınırları içinde bulunmaktadır.Gökgöl Mağarası yatay yönde gelişmiş aktif-yarı aktif oluşumlu bir mağaradır. Alt karbonifer kireçtaşları içinde gelişmiş olan mağaranın oluşumunda litostratigrafik özelliklerin yanı sıra doğu-batı yönlü bir fay da etkili olmuştur. Çevresi akarsularca yarılmış Pliyosen aşınım yüzeyi parçalarından meydana gelen mağara, bu rölyef sisteminin yeraltındaki bir parçasıdır. Pliyosen sonunda Erçek Deresi’nin yatağına gömülmesiyle mağara kesilerek yüzeye açılmıştır. Toplam uzunluğu 3350 metre olup, bir ana galeri ve iki koldan oluşmaktadır.Mağara içi çökelleri bakımından çeşitlilik oldukça zengin olan Gökgöl Mağarası; sarkıt, dikit, sütun, damlataşı gibi oluşumların güzel örneklerini barındırmaktadır. 2001 yılından itibaren turizme kazandırılan mağarayı 2001-2008 döneminde resmi kayıtlara göre 217.991 kişi ziyaret etmiştir. Yeterli tanıtım yapıldığı takdirde Zonguldak turizmine büyük katkı sağlayabilecek mağara, ülkemiz mağara turizmi açısından da oldukça önemlidir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions