Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Google Scholar ve Scirus Arama Motorlarında Türkçe Anahtar Sözcüklerle Yapılan Aramalar Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation of Google Scholar and Scirus Search Engines Using Turkish Search Queries

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Seda Kesen | Canan Şenol | Zehra Yanar

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 9;
Issue: 1;
Start page: 140;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Bilgi erişim | Arama motorları | Google Scholar | Scirus | Türkçe özel karakterler | Information retrieval | Search engines | Google Scholar | Scirus | Turkish language | Special characters

ABSTRACT
[Turkish abstract]Bilgi miktarının hızla arttığı İnternet’te, farklı dillerde yaratılmış belgelerdeki bilgilere erişmek için arama motorları kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı açık erişim bilgi kaynaklarına erişim sağlayan Google Scholar ve Scirus arama motorlarının özel Türkçe karakterleri (ç, ğ, ı, ö, ş, ü) doğru görüntüleyip görüntülemediklerini saptamak ve bu arama motorlarını erişilen belge sayısı yönünden değerlendirmektir. Her iki arama motorunda da özel karakterler alfabeye uygun olarak görüntülenmiş, fakat Türkçe karakterler farklı yorumlanmıştır. Bu farklılıklar bilgi erişim açısından büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Türkçe açık erişim kaynaklarının üst verileri (metadata) Türkçe özel karakterlere uygun bir şekilde oluşturul-malı ve arama motorları Türkçe karakterleri destekleyecek biçimde geliştirilmelidir. [English abstract]Due to the rapid growth of information on the Internet, search engines are used to getting information included in documents created in different languages. This paper aims to find out if the two search engines providing access to Open Access information sources, Google Scholar and Scirus, display the search results appropriately for special Turkish characters (ç, ğ, ı, ö, ş, ü) and to evaluate them on the basis of the total number of retrieved documents. Both search engines displayed the Turkish special characters correctly, but the search results differed. These differences create information retrieval problems for Turkish queries. Metadata of the Open Access Turkish information sources should be created using special Turkish characters and search engines should be developed to support them.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?