Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sorunları Üzerine Yapılmış Bir Araştırma = A Study on Information Retrieval Problems of Visually Impaired University Students

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aydın, Aynur

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 93;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Görme engelliler | Üniversite öğrencileri | Bilgi erişim | Üniversite kütüphaneleri | Kütüphane hizmetleri | Visually impaired | University students | Information retrieval | University libraries | Library services

ABSTRACT
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler üretilen bilgi miktarını artırmakta ve çeşitli ortamlarda sunulan bilgiye erişebilmek giderek daha önemli hale gelmektedir. Çok çeşitli ve çok yönlü bilgiye gereksinimleri olan görme engelli üniversite öğrencileri öğrenimleri süresince farklı formatlarda bilgiye erişim alanında problemler yaşamaktadırlar. Çalışma kapsamında görme engelli üniversite öğrencilerinin kullandıkları bilgikaynakları, kütüphaneler, üniversite kütüphanelerinden aldıkları hizmetler, üniversite kütüphanelerinin kullanımında yaşadıkları problemler ile web sitelerine ilişkin sorunları araştırılmıştır. Ayrıca, görme engelli öğrencilere yönelik olarak üniversite kütüphaneleri tarafından sağlanan olanaklar, hizmetler, bu konuda yaşanan problemler ve kütüphanelerin ileriye yönelik planları da araştırılmıştır. Bulgular, ülkemizdeki üniversite kütüphanelerinin görme engelli öğrencilerin gereksinimlerini karşılayamadığını, üniversite kütüphanelerinin görme engellilere yönelik koleksiyon, hizmet ve olanaklar açısından yetersiz olduğunu, üniversite kütüphane web sayfaları tasarlanırken görme engellilerin erişilebilirliğinin göz önüne alınmadığını göstermektedir. / Developments in information and communication technologies increase the amount of information produced and the importance of access to information in various formats. Visually impaired university students who have various and multi-directional information needs have problems with accessing information in various formats during their education. In this study, information resources, libraries and library services used by visually impaired students, along with the problems they encounter when they useuniversity libraries and library web sites were investigated. Additionally, facilities and services provided by university libraries for the visually impaired students, problems libraries encounter while providing these facilities and services and their future plans were also investigated. The results indicate that information needs of visually impaired students are not satisfied by the university libraries. University libraries are insufficient in terms of developing collection, services and facilities for visually impaired and accessibility of visually impaired is not taken into account while university library web pages are designed.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program