Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Görme Engelliler ve Kütüphanecilik Hizmetleri = Blinded People and Library Services

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sağlamtunç, Tülin

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 11;
Issue: 1;
Start page: 178;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Özürlü Kütüphane Kullanıcıları | Engelli Bireyler | Kütüphane Hizmetleri | Halk Kütüphaneleri | Kullanıcılar | Görme Engelli | Disabled Library Users | Disabled People | Library Services | Public Libraries | Users | Visually Impaired

ABSTRACT
Görme engelli kullanıcılar da diğer kütüphane kullanıcıları gibi yararlanacakları materyali bağımsız seçme ve bilgiye erişimde eşitlik haklarına sahiptirler. Makale bu özel kullanıcı grubu hizmetinin Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki tarihsel gelişimini, özellikle halk kütüphaneleri açısından izlemektedir. Uygulamalarda yardımcı teknolojik olanaklarla varılan hizmet düzeyi, görme engelli kullanıcıların bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmıştır. Ülkemizde son yıllarda bu konuda üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde, üniversite kütüphanelerinde, Milli Kütüphane'de önemli çalışmaların yapıldığı gözlenmektedir.Visually impaired users of libraries and information centres have exactly the same rights of independent selection of reading material and also equal access of information as other users. The article is about the historical development of this special service in Turkey. Provement of this special service by assistive technological solution and information technology has removed the barriers to information access for his user group. In Turkey, in recent years, it has been observed that the Departments of Information and Documentation Management, National Library and university libraries are also successfully involved in this special service.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program