Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GRAMMATICAL AFFIX CATEGORY IN JAPANESE LANGUAGE (IN COMPARISON WITH AZERBAIJANIAN LANGUAGE)
JAPON DİLİNDE GRAMATİKAL KİP KATEGORİSİ (AZERİCEYLE MÜKAYESEDE)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): O. B. CELİLBEYLİ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1574;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Japanese language | grammatical category mood | ındicative mood | ımperative mood- Suppositional subjunctive mood Japon dili | gramatikal kip kateqorisi | bildiri kipi | emir kipi | ihtimal şekli.

ABSTRACT
In the article, the category of affix in japanese language is looked through according to the context of monography “The grammar of contemporary Japanese language ” (1986) by great soviet and russian japanese critic I.V.Golovnin. In japanese language, the grammatical affix category is given in appropriate morphological forms and their meanings are expressed by certain verbs from original japanese texts. The translations of these text into azerbaijanian language, the surroundings of use of these categories, the ways of their expressions and meanings in azerbaijanian language give us certain imagination as well. Makale ünlü Rus Japon dili uzmanı İ. V. Golovnin¢in “Çağdaş Japon Dilinin Grameri” (1986) kitabındaki temel fikirlere dayanılarak Kip konusu incelenmiş bulunmaktadır. Japon Dilinde Kip¢ler gereken morfoloji ekler yardımıyle türetilse de onların belirttiği anlamları söz konusu Eylemlerin (Kiplerin) Japon dilindeki metinlerde açığa kavuşturulabiliyor. Japon Dili metinlerinin Azericeye çevirisi zamanı çeşitli kip eki almış eylemlerin Azericeye çevirisinin özelliği, çeviri yolu ve usulleri belli olmuştur.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program