Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Grammatikkens rolle i fremmedsprogsundervisning på gymnasiet og universitetet

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hanne Leth Andersen | Susana S. Fernández

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 5;
Issue: 9;
Start page: 6;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
Denne artikel har til formål at diskutere tilrettelæggelsen af grammatikundervisningen i fremmedsprogene på gymnasie- og universitetsniveau. På baggrund af resultater fra to empiriskeundersøgelser, som fokuserer på elevers/studerendes og underviseres antagelser om grammatik, påpeger vi nødvendigheden af et forstærket fokus på fagdidaktik og en gentænkning afgrammatikkens rolle i sprogundervisningen.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?