Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Gratisaviserne som en politisk ressource

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aske Kammer

Journal: Journalistica : Tidskrift för Forskning i Journalistik
ISSN 1901-6220

Volume: 4;
Issue: 2;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
Selvom gratisaviserne i løbet af en ganske kort årrække blev nogle af landets mest læste aviser, er den danske forskning i denne avistype stadig uhyre begrænset, især set fra et indholdsanalytisk perspektiv. I denne artikel præsenteres resultaterne af en kvantitativ indholdsanalyse af gratisavisernes politiske stof i sammenligning med det tilsvarende stof i en morgenavis og en tabloidavis. Analysen er gennemført med udgangspunkt i de tre opstillede parametre 'monitorering', 'forståelse' og 'adgang', som – argumenteres der for – kan være et udtryk for, hvorvidt et nyhedsmedie kan siges at udgøre en politisk ressource.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?