Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

GREAT REBELLION OF 1916 in KYRGYZ: URKÜN
1916 KIRGIZ BÜYÜK İSYANI: ÜRKÜN

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Füsun KARA

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 537;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Kyrgyz | 1916 Rebellion | Urkun | Politics of Colony | Russia | World War I. Kırgız | 1916 İsyanı | Ürkün | Rusya | Koloni Politikası | I. Dünya Savaşı

ABSTRACT
The revolution in 1916 was one of the biggest tragedies in the politics of the Russian Empire was to have Kyrgyzstan as its colony. For instance, the best places were given to russians, local people were forced to move to rural area. The main reason was a call for men into Russia’s Central Asian colonies to serve in the Tsarist army fighting in World war I. The first uprising was in Khojent on july 4 th 1916 and the movement spread to other parts of Turkestan. Kyrgyz Turks were killed by the Russian forces and settlers. Kyrgyz population from the North of the country were killed. And another 120.000 fled across the border to China 1916 İsyanı Kırgız tarihinin en büyük trajedilerinden biridir. Bu olay Kırgızistan’da Ürkün olarak bilinir. Rus İmparatorluğu Kırgızistan’da koloni politikası uygulamıştır. En iyi yerler Ruslara verilmiş yerli halk kendi toprağından edilerek kırsal alanlara göç ettirilmiştir. Ayaklanmanın temel nedeni ise I. Dünya Savaşında Çarlığın Rusya’nın geri hizmetlerinde çalışmak üzere Türkistanlıları çağırması olmuştur. Ayaklanma 4 Temmuz 1916’da Hocent’te başlamıştır daha sonra Türkistan’ın diğer kısımlarına yayılmıştır. Kırgız Türkleri Rus askerleri ve Rus yerleşimciler tarafından öldürülmüştür. Ülkenin kuzeyindeki ayaklanmacılar öldürülmüş diğer 120 bini Çine kaçmıştır.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?