Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ground Level Ozone Precursors: Emission Changes in Lithuania 1990–2006

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Renata DAGILIŪTĖ | Inga UŽDANAVIČIŪTĖ

Journal: Environmental Research, Engineering and Management
ISSN 1392-1649

Volume: 54;
Issue: 4;
Start page: 20;
Date: 2011;
Original page

Keywords: ground level ozone precursors | intensity of ground level ozone precursors | Lithuania.

ABSTRACT
Lithuanian national strategy for sustainable development is aiming to reduce air pollution per GDP unit significantly and to ensure compliance with international commitments in the air pollution sphere. Ground-level ozone (O3) is one of the most important secondary air pollutants, which is assigned to be harmful to environmental and human health and is one of the main problems of air pollution in cities. This paper aims to overview the changes in the emissions of ground level ozone precursors and their ozone forming potential as well as the achieved progress in foreseen goals. During the analysis period (1990 - 2006) emissions of ground-level ozone precursors declined twofold in Lithuania. After transitional decline intensity of ground level ozone precursors also significantly decreased due to advanced technologies, more efficient energy consumption and changes in fuel mix. However, intensity of ground-level ozone precursors in Lithuania was higher compared to the old EU member states on average, therefore much more attention should be given to special air pollution mitigation measures. Remiantis Lietuvos nacionaline darnaus vystymosi strategija, reikalinga sumažinti oro taršą, tenkančią BVP vienetui, ir užtikrinti tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą. Priežemio ozonas (O3) yra vienas iš svarbiausių antrinių oro teršalų, darančių neigiamą poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai. Pastaruoju metu tai yra viena iš pagrindinių miestų oro taršos problemų. Straipsnyje siekiama aptarti priežemio ozono pirmtakų išlakų pokyčius Lietuvoje. Tiriamuoju laikotarpiu (1990-2006 m.) Lietuvoje priežemio ozono pirmtakų emisijos sumažėjo beveik perpus. Priežemio ozono pirmtakų intensyvumas taip pat sumažėjo perpus. Nepaisant to, šis rodiklis Lietuvoje vis dar yra didesnis nei Europos Sąjungos senbuvėse. Todėl ir toliau reikėtų daugiau dėmesio skirti būtent oro taršos mažinimo priemonių diegimui.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona