Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Gruźlica dzieci i młodzieży - problem nadal aktualny i ważny

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Rogozińska-Zawiślak | Ewa Wiankowska-?miecińska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 4;
Start page: 301;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: gruźlica | diagnostyka | dzieci | młodzież | płuca | opłucna | węzły chłonne

ABSTRACT
Liczba nowych zachorowań na gruźlicę wśród dzieci i młodzieży w Polsce w ostatnich latach stale wzrasta. Rozpoznawanie gruźlicy w tej grupie pacjentów powinno być dokonywane kompleksowo: na podstawie wywiadu, objawów klinicznych, radiologicznych i tuberkulinodiagnostyki. Diagnostyka jest trudna i obarczona większym ryzykiem popełnienia błędu, niż u dorosłych. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat obrazu klinicznego i diagnostyki gruźlicy, ułatwiający rozpoznanie również jej nietypowych postaci. Omówiono różne postacie gruźlicy występujące u dzieci i młodzieży, uwzględniając zarówno jej postacie płucne, jak i pozapłucne.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona