Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Gruźlica jelita grubego – analiza przypadku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Zbigniew Kula | Zbigniew Pawlak | Maciej Kowalski | Radosław Urbanowicz

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 11;
Issue: 4;
Start page: 393;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: gruźlica jelita grubego | obraz kliniczny | kolonoskopia | diagnostyka różnicowa

ABSTRACT
W pracy przedstawiono przypadek 49-letniego mężczyzny z gruźlicą jelita grubego. W obrazie klinicznym dominowały: bóle brzucha, biegunka, utrata masy ciała, gorączka, nocne poty. Różnorodność objawów choroby utrudniała postawienie prawidłowej diagnozy. W kolonoskopii stwierdzono dwa guzy okrężnicy, owrzodzenia, odcinkowość zmian. W wycinkach z jelita grubego obecne były nacieki zapalne. Wstępnie rozpoznano chorobę Leśniowskiego-Crohna. Pacjenta operowano doraźnie z powodu przedziurawienia guza kątnicy. W badaniu histopatologicznym materiału operacyjnego stwierdzono typowe zmiany dla gruźlicy z obecnością bakterii kwasoopornych.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program