Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Gruźlicze zapalenie osierdzia - opis przypadku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Hrynkiewicz | Filip M. Szymański | Marcin Grabowski | Joanna Hrynkiewicz | Bogdan Galar | Robert Rudowski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 8;
Issue: 2;
Start page: 139;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: gruźlicze zapalenie osierdzia | echokardiografia | próba tuberkulinowa

ABSTRACT
Zapalenie osierdzia wywołane przez Mycobacterium tuberculosis występuje obecnie rzadko w krajach rozwiniętych, ale pozostaje bardziej powszechne w krajach rozwijających się i u osób z upośledzoną odpornością. W pracy przedstawiono przypadek 69-letniej kobiety, która została przyjęta z powodu ogólnego osłabienia, utraty apetytu, pocenia się, nietypowych dolegliwości bólowych w klatce piersiowej oraz okresowo występującego nierównego bicia serca. W badaniu echokardiograficznym wykazano obecność płynu w worku osierdziowym: za tylną ścianą lewej komory, bez cech tamponady. Wykonana próba tuberkulinowa wypadła dodatnio. Pobrano plwocinę pacjentki w kierunku Mycobacterium tuberculosis.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil