Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Grzybica głowy

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Maria Barancewicz | Ewa Plomer-Niezgoda

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 7;
Issue: 4;
Start page: 223;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: grzybica głowy | patogeneza | objawy kliniczne | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Przedstawiono patogenezę, objawy kliniczne grzybicy głowy. Omówiono mechanizmy obronne gospodarza odgrywające rolę w infekcji grzybiczej. Zwrócono uwagę na praktyczne aspekty metod laboratoryjnych wykorzystywanych w diagnozowaniu grzybicy głowy u chorych i nosicieli. Podkreślono rolę bezpośredniego badania mikologicznego. Omówiono możliwości i problemy terapeutyczne, wskazując, że jedynie leczenie ogólne jest efektywną formą terapii.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions