Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Grzybice nosa i zatok przynosowych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Joanna Klempous | Lucyna Pośpiech | Jerzy Rak

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 7;
Issue: 2;
Start page: 99;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: grzybicze zapalenie zatok | alergia | Aspergillus

ABSTRACT
Autorzy dokonali przeglądu doniesień dotyczących grzybiczego zapalenia nosa i zatok oraz przedstawili postępy w diagnostyce i leczeniu tej jednostki chorobowej. Grzybicze zapalenie zatok po raz pierwszy omówiono w literaturze medycznej w 1791 r., a Aspergillus jako czynnik chorobotwórczy zapalenia zatok został zidentyfikowany w 1893 r. W ostatnich latach odnotowano wzrost zainteresowania infekcjami zatok przynosowych pochodzenia grzybiczego. Są one częściej rozpoznawane i rejestrowane na całym świecie, szczególnie w Europie, zarówno u pacjentów z obniżoną odpornością organizmu, jak i z prawidłowym układem odpornościowym. Jest to zapewne związane z rozwojem nowych metod diagnostycznych, takich jak: tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (NMR), endoskopia nosa i zatok. Grzybicze zapalenie zatok występuje w postaci inwazyjnej i nieinwazyjnej. Postać inwazyjna może być piorunująca i przewlekła, a nieinwazyjna zlokalizowana (mycetoma - guz grzybiczy lub kule grzybicze) oraz alergiczna. Diagnoza grzybiczego zapalenia zatok oparta jest na badaniu histopatologicznym i mikologicznym zawartości zatoki i jej błony śluzowej, uzupełnionym hodowlą grzybów w celu identyfikacji gatunku. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny są bardzo pomocne w rozpoznaniu i klasyfikacji choroby, a także w wyborze odpowiedniej metody leczenia. Grzyby z rodzaju Aspergillus są najczęstszą przyczyną grzybiczego zapalenia zatok. Infekcje te mogą być rozważane u wszystkich pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok niereagującym na odpowiednie leczenie. Diagnostyka różnicowa powinna obejmować zakażenia bakteryjne, zapalenia ziarniniakowe i zmiany, takie jak: polipy, mucocele, pyocele, guzy pierwotne i przerzutowe. Wczesne podejrzenie grzybiczego zapalenia zatok, dokładne badanie i leczenie prowadzą do uzyskania dobrych wyników terapeutycznych.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program