Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The Gulhane Anterior Cruciate Ligament Rehabilitation Protocol Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Surgery

ADD TO MY LIST
 
Author(s): İlknur TUĞCU | Fatih TOK | Bilge YILMAZ | Mehmet Ali TAŞKAYNATAN | A. Salim GÖKTEPE | Haydar MÖHÜR | Kamil YAZICIOĞLU | Ahmet ÖZGÜL

Journal: Türkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi
ISSN 1302-0234

Volume: 59;
Issue: 2;
Start page: 117;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Anterior cruciate ligament | rehabilitation | protocol

ABSTRACT
Amaç: İyi planlanmış bir rehabilitasyon protokolü ön çapraz bağ (ÖÇB) tamir operasyonunun kendisi kadar önemlidir. Bu çalışmanın amacı postoperatif akut dönemde uygulanan kapsamlı bir rehabilitasyonun Gülhane Ön Çapraz Bağ Rehabilitasyon Protokolü 13 haftalık süre sonunda ÖÇB tamiri uygulanmış bireylerde etkin olup olmadığını ortaya koymaktır.Gereç ve Yöntem: Bu prospektif klinik çalışmaya unilateral artroskopik ACL tamir cerrahisi uygulanmış ve kemikpatellar tendonkemik grefti uygulanmış 58 erkek hasta alındı. Hastaların alt ekstremite denge performansları cerrahiden 2 gün önce ve cerrahiden 13 hafta sonra KAT (Kinesthetic Ability Trainer) 2000 denge sistemi ile ölçüldü. Ayrıca aynı günlerde izokinetik test uygulandı. Buna ilaveten cerrahiden 1, 6 ve 13 hafta sonra hastaların diz ve uyluk çevresi (patella üzeri, patella üstü 5 cm, 10 cm ve 15 cm) ölçüldü.Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 26,63 idi. 31 hasta sağ, 27 hasta sol ÖÇB tamiri görmüş idi. Hastaların postoperatif dönem dinamik denge skoru cerrahi öncesine göre belirgin olarak gelişmiş idi (p
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?