Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Halk Kütüphanelerinin Bölgesel Dağılım Trendi: Gini Kat Sayılarıyla 1995-2005 Dönemi için Uygulamalar / Trend of Inequalitive Spatial Distribution For Public Library: Gini Coefficient Applications From 1995 to 2005 in Turkey

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Murat Çiftçi, Mustafa Tekin

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 9;
Issue: 2;
Start page: 505;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Ekonomik gelişme | Politikalar | Demografi | İstatistik | Halk Kütüphaneleri | Economic development | Policies | Demography | Statistics | Public libraries

ABSTRACT
[Turkish abstract] Halk kütüphaneleri, eğitim aracı olması sebebiyle kalkınma iktisadının, sosyal politikanın ve demografinin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada Türkiye’ deki halk kütüphanelerinin bölgesel dağılım eşitsizliği incelenmiştir. Eşitsizlik göstergesi olarak Gini katsayıları kullanılmıştır. Yapılan uygulamalar sonucunda 1995–2005 arasında, halk kütüphanelerinin bölgelerarası dağılım eşitsizliğinde iyileşmenin yaşandığı tespit edilmiştir. Ancak bu iyileşmede il nüfusları göz ardı edilmektedir.[English abstract] In this study, inequalities in the spatial distribution of public libraries in Turkey was investigated. Gini-coefficients as inequality indicators were used. It was concluded that inequality in the spatial distribution of public libraries had substantially been decreased during the period of 1995 to 2005. It should however be noted that the analysis was realised without taking regard of the effect of relative populations of administrative units involved.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions