Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Herinneringe en hulde aan prof F.J. Labuschagne.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): S. P.E. Boshoff

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 28;
Issue: 5;
Start page: 248;
Date: 1960;
Original page

ABSTRACT
Omdat dit hier oor hérinneringe en hulde aan ’n oud-student gaan, is onswedersydse verhoudinge vanself tersprake en moet ek soms meer oor myself praat as wat ek g ra ag sou wougedoen het. Moontlik he t so ’n relaas van persoonlike aangeleenthede egter’n historiese waarde vir die jongergeslag van studente ten opsigte van ’nbrokstuk en ’n tydperk uit die geskiedenis van hulle inrigting.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?