Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Herinneringe en hulde aan prof F.J. Labuschagne.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): S. P.E. Boshoff

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 28;
Issue: 5;
Start page: 248;
Date: 1960;
Original page

ABSTRACT
Omdat dit hier oor hérinneringe en hulde aan ’n oud-student gaan, is onswedersydse verhoudinge vanself tersprake en moet ek soms meer oor myself praat as wat ek g ra ag sou wougedoen het. Moontlik he t so ’n relaas van persoonlike aangeleenthede egter’n historiese waarde vir die jongergeslag van studente ten opsigte van ’nbrokstuk en ’n tydperk uit die geskiedenis van hulle inrigting.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions