Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Het Assyrisch imperialisme als historisch probleem

ADD TO MY LIST
 
Author(s): F. M.Th de Liagre Bóhl

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 28;
Issue: 7;
Start page: 305;
Date: 1961;
Original page

ABSTRACT
Ons onderwerp betreft het Assyrische wereldrijk als een der meest opvallende verschijnselenuit de Oosterse oudheid. Men zou zich kunnen afvragen, of wij ons in eentijd, die zelf historie beleeft en waarin straks de beslissingen vallen over de toekomst vanhet avondland en van het blanke ras, moeten concentreren op een onderwerp, waarvan deactualiteit sinds lang is uitgedoofd.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program