Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Het bijbelsche scheppingsverhaal en de natuurwetenschap.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): A. A. Manten

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 27;
Issue: 9;
Start page: 251;
Date: 1960;
Original page

ABSTRACT
Graag ga ik in enkele punten in op de opmerkingen die door prof. dr. S. du Toit gemaakt zijn naar aanleiding van „Het Bijbelse scheppingsverhaal en denatuurwetenschap."
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program