Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Het mythische substraat. Verhaalpatronen in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Goedegebuure, Jaap

Journal: Neerlandistiek.nl
ISSN 1567-6633

Volume: 2006;
Date: 2006;
Original page

ABSTRACT
In dit artikel betoogt Jaap Goedegebuure dat in veel hedendaagse literatuur een onderlaag aanwezig is van mythen en bijbelverhalen. Deze teksten vormen het patroon waarop de literatuur telkens weer varieert. Vaak worden de parallellen op het niveau van het verhaal nog wel herkend, maar de diepere betekenis die religieuze analogieën aan sommige moderne romans verlenen, wordt vaak over het hoofd gezien. A fortiori geldt dat de religieuze dimensie in de hedendaagse literatuur voor veel professionele interpreten een blinde vlek is.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona