Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Hiperamylazemia i hiperlipazemia - przyczyny i znaczenie diagnostyczne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof Matusiewicz | Barbara Iwańczak

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 13;
Issue: 2;
Start page: 129;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: trzustka | hiperamylazemia | hiperlipazemia | przyczyny | diagnostyka |

ABSTRACT
W pracy przedstawiono przyczyny podwyższonej aktywności amylazy i lipazy w surowicy. Zwrócono uwagę na częste nieuzasadnione oznaczanie aktywności tych enzymów u pacjentów bez żadnych objawów wskazujących na schorzenie trzustki. Przedyskutowano diagnostykę różnicową hiperamylazemii i hipelipazemii. Szczególną uwagę zwrócono na łagodną hiperamylazemię i hiperlipazemię idiopatyczną, które nie wymagają leczenia. Omówiono zasady diagnostyki i postępowania z chorymi, u których stwierdza się podwyższoną aktywność enzymów trzustkowych.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions