Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Hiperkalcemia u niemowląt

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Kowalska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 161;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: hiperkalcemia | niemowlęta | diagnostyka

ABSTRACT
W pracy omówiono przypadek samoistnej hiperkalcemii u niemowlęcia. Zwrócono uwagę na kliniczne aspekty hiperkalcemii z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej i zasad leczenia.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program