Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Hipolaktazja u dzieci szkolnych z terenu Zabrza

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jarosław Kwiecień | Lucjan Szadkowski | Wiktor Szostak | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 7;
Issue: 1;
Start page: 15;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: hipolaktazja | nietolerancja laktozy | wodorowy test oddechowy

ABSTRACT
Wprowadzenie: Hipolaktazja typu dorosłych jest uwarunkowanym genetycznie stanem polegającym na zmniejszaniu się wraz z wiekiem aktywności enzymu laktazy. Może to prowadzić do objawów nietolerancji mleka krowiego oraz do niedoboru wapnia w diecie. Cel pracy: Ocena częstości występowania hipolaktazji w dużej grupie dzieci szkolnych oraz analiza obrazu klinicznego hipolaktazji i jej ewentualnego związku z nawykami żywieniowymi dzieci. Materiał i metodyka: Zbadano 1639 dzieci w wieku 8-11 lat. U wszystkich wykonano oznaczenie stężenia wodoru w powietrzu wydychanym w 2 godziny po podaniu roztworu zawierającego 50 g laktozy. Wyniki: Cechy hipolaktazji wykazano u 17,4% dzieci. Nasilone objawy nietolerancji laktozy miało 18,25% z nich, czyli 3,2% całej badanej grupy. Dzieci z hipolaktazja różniły się znamiennie od dzieci bez hipolaktazji pod względem nawyków żywieniowych. W grupie hipolaktazji znacznie rzadsze było regularne picie mleka (29,8% vs 44%; p

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions