Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Hjalmar Johansen: <i>Selv-anden på 86°14’. Opptegnelser fra den norske polarferd 1893-96</i>

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gunhild Bøkestad

Journal: Nordlit : Tidsskrift i litteratur og kultur
ISSN 1503-2086

Issue: 22;
Start page: 19;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Reiseskildring | Hjalmar Johansen | Framekspedisjonen | Selv-anden på 86°14'

ABSTRACT
I Selv-anden på 86°14' forteller Johansen om Framekspedisjonens reise mot nordpolen i årene 1893-96, og leserne får gjennom denne reiseskildringen et innblikk i de fornøyelser og prøvelser mannskapet går gjennom for å nå verdens nordligste punkt. I denne artikkelen vil jeg se nærmere på de litterære grepene Johansen tar i bruk i Selv-anden på 86°14'. Flere kritikere har påvist en manglende formbevissthet i ekspedisjonsberetningene, og påstått at forfatterne har prioritert innhold foran form. Jeg vil argumentere for at disse to kategoriene vanskelig kan skilles fra hverandre, og at det nettopp er en bevissthet i forhold til form som gjør det mulig for Johansen å skrive seg inn i sjangeren reiselitteratur, og skape en balanse mellom vitenskaplighet og leseverdighet i beretningen.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?