Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

House Embodied Energy and Zero Energy Building Concept Statybinių medžiagų gamybai sunaudota energija ir nulinės energijos pastato koncepcija

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Edita MILUTIENĖ

Journal: Environmental Research, Engineering and Management
ISSN 1392-1649

Volume: 54;
Issue: 4;
Start page: 62;
Date: 2011;
Original page

Keywords: embodied energy | embodied carbon | straw bale construction | zero energy buildings | climate change

ABSTRACT
Seeking to mitigate climate change it is impossible to avoid radical changes in construction sector, because it accounts for 40% of primary energy use for buildings operation in Europe and other countries.  Production of building materials also affects climate change and environment quality.  The concept of zero energy building (ZEB) emphasizes energy efficiency, energy saving and renewable energy use during the operation of buildings and it is a necessary step in changing the present situation. Nevertheless there are more possibilities for improving building sector sustainability. The article presents analysis of embodied energy reduction using straw bales and other local materials for wall construction. Estimations have shown that replacing a structural component as bricks with local wood, and thermal insulation material - stone wool with straw bales, it is possible to reduce embodied energy and embodied carbon of a wall more than 7 times. Pressed straw being a building material with good thermal properties, straw bale buildings could meet the passive houses standard or help fulfilling the concept of zero energy building without additional harm to the nature of extra thermal insulation use.Siekiant sumažinti statybų poveikį klimato kaitai, neišvengiami radikalūs šio sektoriaus pokyčiai, kadangi vien pastatams išlaikyti suvartojama 40 % pirminės energijos, pagaminamos Europos Sąjungoje ir kitose šalyse. Statyba taip pat neigiamai veikia aplinkos kokybę, daro įtaką klimato kaitai ir dėl statybinių medžiagų gamybos. Nulinės energijos pastatų koncepcija sujungia energijos efektyvumą, energijos taupymą ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą pastato eksploatacijos metu. Ši koncepcija būtina siekiant pakeisti dabartinę situaciją, tačiau turi ir trūkumų - joje atsispindi ne visos darnios statybų sektoriaus plėtros galimybės. Straipsnyje analizuojamos įkūnytosios energijos ir įkūnytosios anglies sumažinimo galimybės, kai šiaudų ryšuliai ir kitos vietinės medžiagos naudojamos sienų gamybai. Tyrimai parodė, kad pakeitus laikantį sienos komponentą, t. y. plytas, mediena, o šilumos izoliaciją, t. y. akmens vatą, šiaudų ryšuliais, sienos įkūnytąją energiją galima sumažinti daugiau nei 7 kartus. Kadangi presuotų šiaudų ryšulių šilumine varža didesnė nei norminė, jie gali būti naudojami pasyviesiems pastatams statyti ar nulinei energijos pastato koncepcijai įgyvendinti. Kartu presuotų šiaudų ryšuliai gali padėti išvengti žalos, kuri atsirastų naudojant šiluminę izoliaciją, pagamintą ne iš vietinių atsinaujinančių žaliavų.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil